Nieuw vaccin tegen meningokokken B: wat moet je weten

Een infectie met meningokokken is geen onschuldige infectie. Meningokokken kunnen immers een ontsteking van de hersenvliezen veroorzaken en geven daarnaast ook niet zelden aanleiding tot een ernstige bloedvergiftiging. Beide situaties kunnen binnen enkele uren een dodelijke afloop hebben.

Wat zijn meningokokken?

Meningokokken zijn een groep bacteriën die bij een deel van de bevolking voorkomen in de keel. Deze personen hebben geen ziektesymptomen en zijn dus gewoon drager.

Door rechtstreeks langdurig contact met speeksel of door niezen kan de bacterie ook bij andere personen terecht komen. Via de neus en het keelslijmvlies kan de bacterie dan het lichaam binnendringen. Zo kan er zelfs bij een kerngezond persoon binnen snelle tijd een ontsteking van de hersenvliezen (meningitis) of een sepsis (bloedvergiftiging) ontstaan.

Binnen deze groep bacteriën wordt er onderscheid gemaakt tussen een aantal subtypes. Men spreek over meningokokken A, B, C, W, X, Y.

In het Europees gebied komt vooral het type B en C voor.

Wat zijn de symptomen van een meningokokken infectie?

Meningokokkeninfecties komen gelukkig niet zo veel voor. (ongeveer 0,96 op 100 000 personen per jaar in België)

Het vervelende aan deze infectie is wel dat ze in de beginfase nauwelijks te onderscheiden valt van een gewone verkoudheid of griep. Daardoor wordt ze vaak niet (of niet tijdig) herkend.

Mogelijke atypische symptomen in de beginfase zijn:

 • koorts
 • hoofdpijn
 • verminderde eetlust, misselijkheid, braken, diarree
 • keelpijn, neusloop

9 à 15 uur later kunnen er meer typische symptomen optreden. In deze fase kan de ziekte echter al levensbedreigend zijn:

 • stijve nek
 • overgevoeligheid voor licht (fotofobie)
 • huiduitslag, huidvlekjes (niet wegdrukbare roodpaarse puntjes)
 • koude handen/voeten en pijn in de benen

Welke personen zijn vatbaar voor een meningokokken infectie?

In principe is elke persoon vatbaar voor de ziekte, maar men merkt toch een groter aantal gevallen op bij:

 • baby’s en kinderen tot 6 jaar
 • jongeren tussen 14 en 20 jaar
 • personen met bepaalde medische aandoeningen
 • reizigers naar hoogrisicogebieden

Wat te doen bij vermoeden van een meningokokken infectie?

Snel ingrijpen is van heel groot belang. Raadpleeg dus onmiddellijk een arts bij vermoeden van een meningokokkeninfectie. Hoe sneller de behandeling met antibiotica wordt opgestart, hoe beter.

Zelfs bij de patiënten die behandeld werden met antibiotica blijft er echter nog een kans van 5 à 10% op een fatale afloop.

Daarnaast is er ook bij de overlevende groep een kans (1/5) op restletsels zoals

 • neurologische schade, leermoeilijkheden
 • doofheid
 • amputatie
 • verminderde nierfunctie

Wat kan je preventief doen tegen meningokokken?

 • een goede hygiëne, contact met speeksel van besmette personen vermijden
 • preventieve antibiotica bij personen die wel in nauw contact geweest zijn met een besmette persoon.
 • vaccinatie

Vaccinatie tegen meningokokken

In het basisvaccinatieschema van Kind en Gezin is er reeds een vaccinatie tegen meningokokken C opgenomen. Ook tegen andere veroorzakers van meningitis zoals Haemophilus influenza en pneumokokken wordt er standaard gevaccineerd.

Sinds kort is er nu ook een vaccin beschikbaar tegen meningokokken B: Bexsero.

Wat is het nut van de vaccinatie?

Met vaccinatie wil men de kans op infectie op 2 manieren verminderen. Enerzijds maak je beschermende antistoffen aan tegen de meningokokken wanneer je zelf gevaccineerd wordt. Wanneer je dus in contact komt met meningokokken is de kans op een meningitis of bloedvergiftiging sterk verkleind.

Anderzijds hoopt men dat door vaccinatie van gezonde personen die drager zijn van de meningokokken dit er ook voor zal zorgen dat deze meningokokken niet meer doorgegeven kunnen worden aan andere personen.

Studies in het Verenigd Koninkrijk, waar het vaccin reeds in het basisschema opgenomen is sinds 2015, laten een positief effect zien. Bij opgevolgde kinderen ziet men er een sterke vermindering van het aantal infecties met meningokokken B.

Zijn er bijwerkingen van het vaccin?

Het vaccin wordt toegediend in een spier. Dit kan lokaal wat pijn, roodheid en zwelling veroorzaken.

Bij opvolging van kinderen die het vaccin krijgen, ziet men dat (hoge) koorts iets meer voorkomt, vooral wanneer het in combinatie wordt gegeven met de andere vaccins uit het basisvaccinatieschema. Er wordt daarom aangeraden om preventief paracetemol toe te dienen.

Wanneer en bij wie kan er gevaccineerd worden?

De Hoge Gezondheidsraad geeft het advies dat er individueel kan beslist worden om het vaccin toe te dienen bij kinderen tussen 0 en 5 jaar, adolescenten tussen 15 en 19 jaar en bij risicopersonen (vb reizigers of personen met bepaalde medische aandoeningen). Een arts kan jou vertellen of je een risicopersoon bent.

Toedieningsschema:

 • Zuigelingen van 2 maanden: 3 injecties met minstens 1 maand interval + herhalingsvaccin tussen 12 en 15 maanden (minimum 6 maand na 3de injectie)
 • Zuigelingen van 3 tot 5 maanden: 2 injecties met minstens 2 maand interval + herhalingsvaccin tussen 12 en 15 maanden (minimum 6 maand na 2de injectie)
 • Baby’s van 6 tot 11 maanden: 2 injecties met minstens 2 maand interval + herhalingsvaccin in het 2de levensjaar (minimum 2 maanden na 2de injectie)
 • Kinderen van 12 tot 23 maand: 2 injecties met minstens 2 maand interval + herhalingsvaccin 12 tot 23 maand na 2de injectie
 • Kinderen vanaf 2 jaar, adolescenten en volwassenen: 2 injecties met minstens 1 maand interval. De nood aan een herhalingsvaccin staat nog niet vast.

Wat is de prijs van het vaccin?

Het vaccin wordt op dit moment nog niet terugbetaald en kost €86,52 per vaccin.

Waarom is dit vaccin niet standaard opgenomen in het vaccinatieschema?

Het vaccin tegen meningokokken B is een vrij nieuw vaccin. Om een vaccin op te nemen in het standaad vaccinatieschema spelen er heel wat factoren mee, bv;

 • het aantal gevallen van de infectie per jaar: meningokokken B infecties komen niet vaak voor
 • wat is de effectiviteit? voorlopige studies laten wel een positief effect zien
 • hoe lang zal het vaccin beschermen?
 • beschermt het vaccin genoeg personen?
 • is er invloed van het vaccin op dragerschap?
 • is het vaccin voldoende veilig? met de gegevens die nu beschikbaar zijn, beschouwt de Hoge Gezondheidsraad het vaccin als veilig.
 • levert het vaccin genoeg inperking van de gezondheidskosten voor de maatschappij op tegenover de kostprijs ervan?

Voor een aantal van deze factoren is een opvolging over langere termijn nodig om conclusies te kunnen trekken. Alhoewel de Hoge Gezondheidsraad het vaccin dus nog niet systematisch aanbeveelt, zal dit advies regelmatig herbekeken worden.

Een tweede vaccin tegen meningokokken B voor personen vanaf 10 jaar is ondertussen al vergund op Europees niveau, maar is nog niet beschikbaar in België.

Er zullen dus in de toekomst meer en meer gegevens beschikbaar komen over het effect van deze vaccinatie. Een opname van het vaccin in het basisvaccinatieschema valt bijgevolg in de toekomst zeker niet uit te sluiten.

 

Extra info:

Folder meningokokkeninfectie

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestFacebooktwittergoogle_pluspinterest

(Bron: BCFI, )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *